Ana Konular

 • Ses ve Konuşma Fizyolojisi
 • Nörobilimsel Yönden Ses, Konuşma ve Müzik
 • Sağlıklı Ses ve Konuşma
 • Fonetik ve Fonoloji
 • Ses ve Konuşmanın Algısal ve Akustik değişkenleri
 • Konuşma Seslerinin Akustik İnceleme Yöntemleri
 • Nazalansın Akustik İnceleme Yöntemleri
 • Foniyatrik İncelemelerde Yapay Zekâ
 • Konuşmada Duygu Tanıma
 • Adli Ses ve Konuşma Analizleri
 • Ses Terapisi Yöntemlerinin Algısal ve Akustik Delilleri
 • Dil ve Konuşmayı Etkileyen Üst Solunum Yolu Hastalıkları
 • Horlama ve Obstruktif Uyku Apnesi Olgularında Ses ve Konuşma
 • Trakeo-Özefagiyal ve Özefagiyal Ses ve Konuşma
 • Dil ve Konuşmayı Etkileyen Nörolojik Hastalıklar
 • Psikiyatrik Hastalıklarda Ses Konuşma
 • Ses ve Konuşma Sağlığı ve Yaşlanma
 • Kardiyo-vaskuler Hastalıklarda Ses ve Konuşma
 • Ses ve Konuşma Sağlığı ve COVID-19
 • Ağlama Sesi
 • Boyun Ağrıları ve Ses
 • Voice and Speech Physiology
 • Neuroscientific Aspects of Sound, Speech and Music
 • Healthy Voice and Speech
 • Phonetics and Phonology
 • Perceptual and Acoustic variables of Sound and Speech
 • Acoustic Analysis Methods of Speech Sounds
 • Acoustic Evaluation Methods of the Nasalance
 • Artificial Intelligence in Phoniatric Investigations
 • Emotion Recognition in Speech
 • Forensic Voice and Speech Analysis
 • Perceptual and Acoustic Evidence of Sound Therapy Methods
 • Upper Airway Diseases Affecting Language and Speech
 • Voice and Speech in Cases with Snoring and Obstructive Sleep Apnea
 • Tracheoesophageal and Esophageal Voice and Speech
 • Neurological Diseases Affecting Language and Speech
 • Voice and Speech in Psychiatric Diseases
 • Voice and Speech Health and Aging
 • Voice and Speech in Cardiovascular Diseases
 • Voice and Speech Health and COVID-19
 • Crying Sound
 • Neck Pain and Voice