Davet

Değerli Meslektaşlarım, Değerli Araştırmacılar;

Hepimizin bildiği gibi, insanoğlunun kullandığı en önemli iletişim aracı olan ses (“ün”) ve konuşma, konuşmaya biçim kazandıran dil ile birlikte, vücudumuzun pek çok organ ve sisteminin katkısıyla üretilir. Diğer bir ifadeyle vücudumuzun pek çok unsurunun yetersizlik ve/veya hastalıkları ses ve konuşma üretimini ve/veya dil kullanımını olumsuz etkiler.

Bilindiği üzere yetersizlik ve/veya hastalıklardan öte duygulanımlarımız, niyetimiz, istekliliğimiz gibi pek çok unsur da ses, konuşma ve dil üretimimiz üzerinde etkilidir.

Yine herkes tarafından bilindiği üzere, dil ve konuşma, sadece vücudumuza özel, biyolojik ve psikolojik bir unsur olmayıp, birlikte yaşadığımız sosyo-kültürel ortamın da bir ürünüdür. Elbette ki niyetimiz, duygularımız ve istekliliğimizi beyin, akciğerler, üst solunum yolu, kulak, kraniyofasiyal ve boyun iskeleti ve genel vücut özelliklerimizi kullanarak konuşmaya çeviririz ama aynı zamanda ailemizden ve içinde yaşadığımız çevreden duyduğumuz sesbirimleri, vurgu, perde, ton, ezgi, durak gibi sessel özellikler ve bunlara eşlik eden beden dili ve mimiklerle bu eylemi gerçekleştiririz.

Öyleyse, bir bireyin ses, konuşma ve dil üretimi, dilbilimden tıbba, tüm doğal, beşeri veya sosyal bilim alanlarının konusudur. Eğer bir önceki cümleyi tersten okursak; bireylerin ses, konuşma ve dil üretimindeki farklılıkların, değişimlerin ya da bozulma ve/veya bozuklukların bütün bilim alanları için incelenecek özellikler taşıdığı sonucuna varabiliriz.

KBB, Foniyatri, Dil konuşma Terapisi ve Odyoloji bir taraftan, Dilbilim diğer bir taraftan, Dil bölümleri, Edebiyat, Psikoloji, Sosyoloji, Kültürel Antropoloji farklı yönleriyle ses, konuşma ve dil için değerler, ölçekler ve kıstaslar üretmiştir. Bu değerler, ölçekler ve kıstaslar ile bireylerin ses, konuşma ve dil üretimine ilişkin biyolojik, psikolojik ve sosyal pek çok unsuru incelemek olasıdır.

Bu sempozyum; “herhangi bir bilim alanı tarafından üretilmiş ses, konuşma ve dile özgü değerler, ölçekler ve kıstaslar acaba tıbbi amaçlar için kullanılabilir mi?” sorusuna odaklanmıştır.

Alanyazın incelendiğinde; üst solunum yolu, nörolojik ve psikiyatrik hastalıklar, yaşlanma, COVID-19, kardiyo-vasküler hastalıklar, ağrı ve adli tıp alanlarında yapılan çok sayıda çalışma olduğu görülmektedir. Bütün bu çalışmaların amacı; “ses, konuşma ve/veya dile ait değerleri, ölçekleri ve kıstasları”, daha pahalı, zor ya da zarar verici olabilecek bir test yerine kullanabilmek ya da mevcut testlere göre daha erken tanı koymayı mümkün kılmak veya tedavi başarısı, tedavi uyumu, nüks gibi sağlık hizmetinin mükemmelleşmesi bağlamında çok önemli olan öğelere katkı sağlamaktır.

Bilgisayar, sanal ve çevrimiçi teknolojilerin ve yapay zekâ ve katmansal öğrenme yöntemlerinin çok yaygın kullanıldığı bir çağa giriyoruz; çok yakın bir gelecekte “ses, konuşma ve/veya dile ait değerleri, ölçekleri ve kıstasları” diğer pek çok biyolojik, psikolojik ve sosyo-kültürel değerler, ölçekler ve kıstaslar ile birlikte kullanabilen uygulamaların yukarıda belirtilen sorulara cevap bulmaya çalıştığını göreceğiz.

Bu Sempozyumu; ses, konuşma ve dil araştırmalarını tıbbi bakış açısıyla ele almak üzere düzenledik. Cumhuriyetimizin 101. Yılında Ulu Önder ATATÜRK’ün adını taşıyan ve onun tarafından kurulan ilk yüksek eğitim kurumu olan Gazi Üniversitesi’nde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyacağız.

Prof. Dr. Yusuf K. KEMALOĞLU
Sempozyum Başkanı